Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο vivliofimia.com και προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στον ιστότοπο vivliofimia.com, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, διαφυλάσσονται και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν μεταβιβάζονται αυθαίρετα σε οποιονδήποτε τρίτο παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.