Ο Γιάννης Ρίτσος διαβάζει «Αποχαιρετισμό»

Ο Γιάννης Ρίτσος διαβάζει τον «Αποχαιρετισμό».

Διότι το διαδίκτυο μπορεί να μας προσφέρει και τέτοιες στιγμές…